Top news

Operazioni zndoskopicheskie klepirovaniyu varici

Наречено разширени вени ( варици), което може да доведе до вътрешен. Заболяването се срещат в 10- 15 % от лицата над 20. Перитонит, разширени вени ( варици) и други потенциални усложнения. Пациентите с езофагиални варици без предхождаща анамнеза за кървене трябва да бъдат лекувани с не селективни бета. Разширени вени. Разширяването на вените на хранопровода се нарича варици на хранопровода. Варици на стомаха представляват дилатирани субмукозни вени в стомаха и могат да бъдат животозастрашаващо състояние,. Налице е разширяване, нагъване и удължаване във връзка с промени в клапния апарат и индуцираните от това затруднения във. Перитонит, разширени вени ( варици) и други потенциални усложнения.